Ireland in Greece

Welcome message from the Ambassador

English
Gaeilge
Ελληνικά

 


Thank you for visiting our website where you will find a wide range of information about the Embassy and our work on Ireland’s behalf.

This Embassy represents Ireland in Greece, Serbia and Albania.  Our mission is to promote Irish interests in these three countries and to strengthen Ireland’s relations with their governments and peoples. 

The Embassy works to advance Ireland’s economic interests in cooperation with agencies such as Bord Bia, Enterprise Ireland, the IDA and Tourism Ireland.  The Embassy assists those in the public and private sectors working to increase Irish exports, to promote tourism to Ireland and to highlight the benefits of inward investment in Ireland.

The Embassy, with its network of Honorary Consuls, provides consular assistance to Irish citizens and has close contacts with local Irish communities. Greece is one of the most popular destinations for Irish holidaymakers and the Embassy, together with our Honorary Consuls, works hard to provide consular assistance to these visitors, particularly in emergencies and for lost/stolen passports.  This website has a useful guide to the range of our consular services, along with contact details.

The Embassy also process applications for Irish visas from residents of Greece and Albania whose passports require visas for travel to Ireland.  Residents of Serbia can submit their visa applications to the Honorary Consul in Belgrade. 

The Embassy is proud to promote Irish culture and to disseminate information on Ireland. From time to time, we have information on local Irish cultural activities.  The information section of this website offers a wealth of reliable information on Ireland which should be of special interest to schools.

I hope you find our website useful and informative.  If you require any further information or clarifications, please contact us here.  

Charles Sheehan
Ambassador

Fáilte

Go raibh maith agat as ucht cuairt a thabhairt ar ár láithreán líonra, áit a bhfaighfidh tú réimse leathan eolais mar gheall ar an Ambasáid.

Tagann Serbia agus Albania chómh maith leis an nGréig faoi chúraim na hAmbasáide seo freisin. Tá sé d’aidhm againn caidreamh idir mhuintir agus rialtaisí na tíortha sin agus Éire a chothú agus a fhorbairt. 

Bíonn an Ambasáid ag obair le chéile le grupaí cosúil le Bord Bia, IDA, Enterprise Ireland agus Tourism Ireland. Tugann an Ambasáid tacaíocht dóibh siúd ins an earnáil príobháideach agus poiblí a bhfuil ag iarraidh easportáil o Éirinn a mheadú, turaseoireacht a chur chun tosaigh, agus buntáistí infheistíocht in Éirinn a léiriú.

Tá sé de chúraim orainn freisin seirbhísí chonsulachta a sholathair do shaoránaigh Éireannacha a bhfuil chónaí orthu i, nó ar chuairt chuig, na tíortha sin. Déanann an Ambasáid é seo i gcomhairle lenar Consuil Oinigh. Tugann ard lion de turaseoirí go dtí an Ghréig gach bhliain, agus déanann an Ambasáid, agus na Consuil Oinigh, ard iarracht cabhair chonsulachta a thabhairt dóibh siúd a bhfuil sé ag teastáil uatha, ach go háirithe i gcás práinne.

Tá éolas le fáil anseo faoi Éire agus faoin Ghréig maraon le héolas faoi na seirbhísí a soláthraíonn an tAmbasáid agus na Consuil Oinigh.  Tá súil agam go mbeidh an t-éolas seo chuiditheach.

Déanann an Ambasáid próiséail ar iarratias le haghaidh viosa o daoine a bhfuil conaí orthu ins an Ghréig agus ins an Albháin. Dóibh siúd a bhfuil lonnaithe i Serbia is féidir leo a chuid iarratais a sheoladh go dtí an Consul Oinigh i Belgrade.

Déanann an Ambasáid iarracht cultúr na hÉireann a chur chun cinn, agus eolas mar gheall ar Éirinn a scaipeadh tríd ne meáin. Ó am go chéile beidh eolas le fail mar gheall ar ocáidí cultúrtha áitiúla. Ba choir go mbeadh rannóg eolais an líonra seo úsádieach dóibh siúd ag lorg eolais mar gheall ar Eireann, ach go háirithe do scoileanna.

Má tá éolas breise nó soiléiriú ar ghné ar bith tá fáilte romhat teagabhail a dhéanamh le Ambasáid na hÉireann 

Charles Sheehan Καλωσόρισμα από τον Πρέσβη της Ιρλανδίας στην Ελλάδα

Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επισκέψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπου μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες για την Πρεσβεία και για την εκπροσώπηση της Ιρλανδίας.  

Η Πρεσβεία αντιπροσωπεύει την Ιρλανδία στην Ελλάδα, τη Σερβία και την Αλβανία. Η αποστολή μας είναι η προώθηση των ιρλανδικών ενδιαφερόντων σε αυτές τις τρεις χώρες και η ενδυνάμωση των σχέσων της Ιρλανδίας με τις κυβερνήσεις και τους λαούς τους.  

Η Πρεσβεία προσπαθεί να προωθήσει τα οικονομικά ενδιαφέροντα της Ιρλανδίας σε συνεργασία με οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Τροφίμων (Bord Bia), ο Οργανισμός Τουρισμού  (Tourism Ireland), το Enterprise Ireland και το ΙDA. Η Πρεσβεία βοηθά  εκπροσώπους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να συμβάλλουν στην αυξήση των ιρλανδικών  εξαγωγών, στην προώθηση του  τουρισμού στην Ιρλανδία, καθώς και να τονίσουν τα οφέλη των εσωτερικών επενδύσεων στη χώρα.  

Η Πρεσβεία με το δίκτυο των Επιτίμων Προξένων της, παρέχει προξενική βοήθεια σε Ιρλανδούς πολίτες και έχει στενές επαφές με τις τοπικές ιρλανδικές κοινότητες. Η Ελλάδας είναι ένας από τους πιό δημοφιλείς προορισμούς  διακοπών για τους Ιρλανδούς και η Πρεσβεία, σε συνεργασία με τους Επιτίμους Προξένους, εργάζεται σκληρά για να μπορεί να βοηθήσει σε έκτακτες καταστάσεις και σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας διαβατηρίων τους παραθεριστές αυτούς. Η ιστοσελίδα περιέχει ένα χρήσιμο οδηγό προξενικών υπηρεσιών καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.  

Η Πρεσβεία επίσης διεκπεραιώνει αιτήσεις για ιρλανδική βίζα κατοίκων της Ελλάδος και της Αλβανίας, των οποίων τα διαβατήρια χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στην Ιρλανδία. Οι κάτοικοι της Σερβίας μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Επίτιμο Προξενείο στο Βελιγράδι.  

Η Πρεσβεία  προωθεί με υπερηφάνεια τον ιρλανδικό πολιτισμό και τη διάδοση πληροφορίων για την Ιρλανδια. Κατά καιρούς, στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν πληροφορίες για ιρλανδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Περιέχει επίσης  μεγάλο αριθμό αξιόπιστων στοιχείων για την Ιρλανδία, που είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τα σχολεία. 

Ελπίζω  ότι θα βρείτε αυτή την ιστοσελίδα ιδιαίτερα χρήσιμη  και ενημερωτική. Σε περίπτωση που χρειαστείτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  

Charles Sheehan
Πρέσβης

Travel between Ireland & Greece

Travel between Ireland & Greece

For information on travel between Ireland and Greece, please click here.

Read More Here
School

School

If you are doing a project about Ireland you may find our School's Project Corner helpful

Read More Here
Information About Ireland

Information About Ireland

Click on the link below for information about Ireland

Read More Here
Emergency Assistance for Irish Citizens

Emergency Assistance for Irish Citizens

The Embassy provides emergency services for Irish citizens in Greece

Read More Here
multi_image_03.jpg

Contact Details

Embassy of Ireland,
7 Leof. Vas. Konstantinou,
106 74 Athens
Telephone:
+ 30 210 7232 771-2
Fax:
+ 30 210 7293 383